Bede til tidlige rodfrugter dækkes af plast


Med kartofler til forspiring og tidlige rødbeder i roottrainer er det tid til at få hævet jordtemperaturen i de bed hvor der skal være tidlige kartofler, rødbeder og gulerødder.

Jeg fjernede større gamle plantedele, sidste års bønneranker, store grenede stilke fra solsikker, majsstilke og rødder, og så en enkelt forkølet porre og et løg der overset havde stået vinteren igennem.

Med en greb løsnede jeg så jorden (uden at vende). Greben blev simpelthen trådt helt i bund og derefter blev skaftet vippet, så en jordblok ad gangen løsnede sig.

Jorden i bedene virkede sund, enkelte jordklumper var lidt lerede og kompakte, men så gav jeg dem et dask med greben, for at skille jorden lidt. Men som hovedregel lod jeg blot grebens tænder skabe luft og plads i jorden.

Derefter kørte jeg fuldt omsat kompost på bedene. En god trillebørfuld til hver, der blev fordelt.

Kartoflerne skal nok være glade for det. Gulerødderne er jeg lidt mere i tvivl om. På Havenyt.dk står der

Kartofler kan dyrkes på al slags jord, især hvis man tilfører jorden rigelige mængder af kompost/husdyrgødning, som gør lerjorden mere smuldrende og øger sandjordens evne til at holde på vandet.

Karna Maj

Gulerødder kan ikke fordrage frisk gødning, og de behøver ikke særligt voldsomt gødet jord. Gød den om efteråret med kogødning og træaske, der graves ned i det øverste jordlag. Frisk gødning får roden til at forgrene sig, for meget kvælstof får den bare til at sprække og lave blade på bekostning af rødderne.

Camilla Plum

Nu er kompost jo ikke det samme som frisk gødning, og der går måske 3-4 uger før jeg sår gulerødder og rødbeder. Jordtemperaturen skal lige lidt op, så får jeg se.

Idéen med plasten er at få skabt en form for drivhuseffekt, der kan holde på varmen fra den solstråling, der rammer jorden i løbet af dagen.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.