Vi har i resten af 2017 kun åben efter aftale

Se dagens åbningstider på Open2day.dk her 

 

De bedste hilsner

Anne / Gulhave Labyrinterne

Åbningstid

Juli-August: Alle dage Kl 11-18

Søndag og mandag dog lukket

Bemærk at ved heldagsregn lukker vi også

 

Pris

Familie-billetten 2 voksne + 3 børn (3-12år) 275 Kr

Bedste-billetten 5 voksne + 5 børn (3-12 år) 550 Kr

Alle Priser

Adresse

Gulbakkevejen 6, 3720 Aakirkeby

Tlf: 55 36 62 02

 

KortvejviserPå Cykel  

Labyrinthaver eller -parker findes i forskellige udgaver på Rømø, Samsø, ved Kalvehave og ved Silkeborg, samt overalt i verden. De danske versioner er attraktioner med sjov for voksne og børn.

Labyrinter er mange ting. Det at finde vej, blive væk, fange hinanden, gennemskue og fordybe sig, og så finde ud på den anden side er en særlig oplevelse. Forskellige labyrint designs tiltaler legebarnet, ingeniøren, æstetikeren eller den spirituelle.

Gulhave labyrinterne bliver et sted hvor familier og venner sammen kan skabe en magisk og legende oplevelse i naturen og slappe af med hinanden.

Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade

Gulhave er drømmen om at skabe en eventyrlig lhave hvor familier kan læne sig tilbage og mærke hinanden ved at lege sammen.

Labyrinter er fænomenale til netop det. De er mystiske, svære, smukke og uudforskede. Og man bestemmer selv, hvordan man vil indtage dem.

Gulhave blev etableret som park allerede i 1960 i en grusgrav der ligger på vores grund. Vi vil bruge ca 3 Ha på labyrinthaven, dertil er der lidt mere end 10Ha, som vi har reserveret til et naturprojekt.

Stedet har potentiale til at blive et rent paradis. Med sjældne blomster, insekter, fugle og padder. Det skal bare lige have en beskyttende og hjælpende hånd.

Anne har udformet en såkaldt biodiversitets strategi. Dvs en overordnet beslutning om hvordan vi sørger for at stedet her får så mange af de arter der oprindelig og helt naturligt passer ind i egnen her.

Gulhave labyrinterne skal hjælpe det på vej, økonomisk og via små forsøg med opformering af frø o.lign.

Det kommer bag på mange, at der faktisk er 4, snart 5 labyrinthaver eller -parker i Danmark alene. Og så tæller vi ikke engang Egeskov på fyn med. Labyrinter dukker op overalt i verden i øjeblikket.

Gulhave kan man følge henover 67 år, hvis man går ind på arealinfo.dk  Vi har en enkelt nabo, der har oplevet det hele

- Fra da gården her var beboet af Carlo i den ene ende og hans husdyr i den anden.

Henover tiden hvor radarstationen ved Rytterknægten blev bygget med gult grus fra Gulhave. De små knægte fik lov til at køre med i de kæmpe lastbiler til Bornholms højeste punkt og tilbage igen.

Det efterlod grusgraven, hvor Gulhave blev anlagt i 1960 af ægteparret Dam.

Efter dem tog Lisbeth og Benny over. De drev den primitive lejrplads elsket af mange cykelturister. Bennys venlighed er tilsyneladende vidt berømt i Polen.

Bemærk Udkæret der ligger i vores Sydøstlige hjørne. Engang har vikingeskibe kunne sejle her. Så blev den til landbrugsjord og først i 2001 delvist gendannet. Til stor glæde for alverdens fugle. Natur er også kultur.

Vores familie tæller Anne og James og vores tilsammen 6 børn, hvoraf kun Hedvig bor her fast. Vi kom til øen i en snestorm i marts 2013. James er sangskriver og musikproducer. Anne har i mange år arbejdet med at hjælpe virksomheder med deres forretningsmodeller og ægte vedkommende kundeoplevelser. Nu bruges den viden på Gulhave labyrinterne.

 
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade

Gulhave labyrinterne bliver anlagt på den del af vores jord, der har været en park siden 1960. Parken blev anlagt af et ægtepar da de valgte at nedlægge en grusgrav. De fyldte muld på i bunden og anlagde grusgraven til en fin have, som kom til at danne ramme for Skt.Hans fejringer og familiefester i mange år.

Resten af jorden blev dengang fortsat som landbrug. Et effektivt og dygtigt drevet landbrug.

Parken vil fortsat være park i de kommende år. Men landbrugsjorden er nu omlagt til "permanent græsning"

Når man dyrker jord, så bliver planterne ensartede. Blomsterne begrænser sig groft sagt til mælkebøtter. Og græsset er så kraftigt og skyggende at færre insekter kan leve der. Naturværdien falder altså.

Når man afgræsser jord, så bliver jorden langsomt mere åben overfor lys og solens varme Det tillader flere af de oprindelige blomster at etablere sig. Og det tillader biller og sommerfugle at finde føde og steder at formere sig. Vi får altså en rigere natur.

Gulhave er mit ønske om at skabe et natur-åndehul hvor der er så gode rammer for hele familien til at hygge sig og le sammen, at de naturligt kommer til at dele naturens puls, og bare være - glade - sammen i måske 3 timer.

Lær Mere

Det naturprojekt vi har givet os ud i, vil vi gerne støtte med labyrinthaven. Nede i den gamle park vil vi fortsætte i høj grad med den almindelige slags haveplanter. Men oppe hvor parken støder op til vores marker, vil vi dyrke de oprindelige lokale blomster og græsarter fra frø. Vi opstiller insekthoteller og dyrker planter der tiltrækker sommerfugle om sommeren, og tilbyder frø til fuglene om vinteren. Vi tæller arter, og holder regnskab med hvordan og hvilke arter der får en fremgang. Balancen med at lade natur være natur, samtidig med at man genopretter naturen med en hjælpende menneskehånd er ikke hel enkel. Vi har derfor oprettet en natur-bestyrelse, der skal hjælpe os så vi gør det rigtigt. I dag har vores jord officielt naturværdien 1-2. Skalaen går helt op til 12. Vi håber på at få naturværdien op på 3-4 i løbet af de næste 5 år. Når vi målet tidligere, sætter vi ambitionerne i vejret. Men når det gælder naturgenopretning er det vigtigste våben tålmodighed. Gulhave har skrevet en strategi for mangfoldighed i vores område. Vi opsætter årlige mål, for hvilke rødliste arter vi har særligt fokus på. Vi ser på vores land som et område med mange forskellige levesteder. Og vi plejer naturen og parken derefter. Hvert år når vi afleverer regnskab, tilføjer vi også et regnskab for hvilken effekt vi har haft på alle kendte arter i området. Derfor er vi også begyndt at opdatere i Naturbasen. Hvis I ikke allerede kender den hjemmeside, så er det absolut et besøg værd. Her kan man se mange spændende arter og deres levesteder. Gulhaves liste finder man blandt 1227 andre lokaliteter på Bornholm. Der er f.eks. indrapporteret 838 fund for Almindingen alene. Gulhaves liste er foreløbigt kun oppe på 60 fund, men jeg er meget stolt af den. I finder den her Jeg vil både se Gulhave som levested for mange arter og Gulhave som katalysator for menneskers forelskelse i vores natur og for mangfoldigheden. Her kan man se de sidste gløder brænder ud fra havebålet. Mens man hører løvfrøerne, et lam der kalder på sin mor, lyden fra halefjerene på en dobbeltbekkasin og et tranepar oppe i skoven. Du kan se Mars og de store brune flagermus. Og pludselig er Universet stort, med dig lige midt i.
 
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade
Træk filer for at uploade